Word uten Word

Få mobilvennlige Word-maler

Fastdoc gjør utfylling av eksisterende Word-maler enklere med skjema i nettleseren. Nye dokument lages raskt på mobilen, hos kunden, i en taxi eller på flyplassen. Kanskje blir det også en foretrukket løsning på kontoret. Løsningen er trygg og uten skylagring.

Fastdoc lar deg fylle ut Word-maler fra mobilen. Uten Word.

Hvordan foregår dette?

 • Du sender oss en eller flere av bedriftens Word-maler.
 • Vi skreddersyr et skjema på nett for hver mal.
 • Deres ansatte får sin Word-fil på e-post hver gang et skjema fylles ut. Alternativt kan vi sende filen direkte til en ekstern mottaker.

Hva med personvern og bedriftshemmeligheter?

Dette er trygt fordi:

 1. Vi ser aldri data fra skjemaer, Word-filer eller mailer dere mottar fra vårt system. Alt slettes permanent i samme prosess som det produseres.
 2. Alle skjema har hemmelig URL og er uten sensitiv informasjon. De kan også passordbeskyttes. Om andre allikevel finner et skjema, får de ikke tilgang til deres mal og ser ikke nødvendigvis hvilken bedrift det gjelder.
 3. Utfylte dokumenter sendes kun til mailadresser på deres domene, med mindre annet er avtalt. Tjenesten kan også begrenses til noen ansatte.


NB! Til tross for sikkerheten i våre løsninger, anbefaler vi ikke å benytte tjenesten på dokumenter som inneholder særlig sensitive opplysninger som fødselsnummer, siden dokumentet sendes med e-post.

Hvilke dokumenter passer det for?

Fastdoc passer der det kun er tekst som skal inn. Leiekontrakter og avtaler med mye standard tekst og begrenset input er godt egnet. Det er også møteinnkalling, møtereferat, diverse protokoller, korte brev, notater og mange andre.

Hva med avanserte funksjoner?

 • En Word-mal kan inneholde avsnitt og figurer som slettes eller brukes avhengig av valg i skjemaet. Slik logikk gjør behovet for skriving mindre.
 • Skjemaet kan rutes til forskjellige Word-maler med ulike forsider, farger, språk, osv.
 • Dere kan få flettefunksjoner for å mangfoldiggjøre dokumenter som kursbevis, diplomer, m.fl.
 • Deres ansatte kan lage individuelle linker hvor deres navn, stilling, e-post, telefonnummer og lignende fylles inn automatisk for å spare tid.
 • Dokumenter kan leveres som PDF, i tillegg til Word-filer.
 • Tilsvarende løsninger kan utvikles for Google Dokumenter.

Hva koster det?

Antall timer med tilpassing varierer for ulike maler. Be oss om et uforpliktende tilbud om du ønsker mobilvennlige Word-maler.

Word uten Word